Prosta delovna mesta

Zaposleni so ključ do uspeha

V naši družbi iščemo sodelavce, ki so pripravljeni na nove izzive, ki si želijo novih izkušenj in znanj.

 

Datum: 30.5.2017

Zaposlimo: Vzdrževalca -M

Kraj opravljanja dela: Bioterme Mala Nedelja

Delovne naloge:

·       izvajanje pregledov in preizkusov elektroenergetskih postrojev, električnih naprav, električne opreme in električnih inštalacij ter porabnikov:

-      pred zagonom, po spremembi, vzdrževanju oz. premestitvi na drugo mesto in

-        periodično

·       pregledi elektroenergetskih postrojev, električnih naprav, električne opreme in električnih inštalacij ter porabnikov se izvajajo enkrat tedensko

·       vodenje evidence o pregledih iz katere so razvidni: datum pregleda, ugotovljeno stanje in odprava napak,

·       vzdrževalna dela v strojnicah kompleksa v Biotermah,

·       vzdrževalna dela v sobah in skupnih prostorih hotelskega kompleksa v Biotermah,

·       vzdrževalna dela v prostorih termalnega parka Bioterm,

·       uporaba različnih strojev, naprav in orodij na elektro področju,

·       upoštevanje predpisov o varnem ravnanju s stroji napravami in orodji,

·       skrb za vzdrževalna dela in popravilo strojev, naprav in mehanizacije,

·       skrb za brezhibno delovanje strojev, naprav in mehanizacije,

·       sodeluje z vodjem vzdrževanja,

·       dosledno upoštevanje  Zakona o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11), Pravilnika o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/1992), Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme  (Uradni list RS, št. 101/04) in Splošnega akta o varnosti in zdravju pri delu delavcev SEGRAP d.o.o.,

·       opravljanje dela in naloge, ki jih določajo sprejeti akti in sklepi s strani direktorja ali kolegija družbe,

·       opravljanje dela in naloge, ki jih določa sprejeti sistem vodenja kakovosti,

·       dela po navodilih direktorja.

Pričakujemo:

-        osnovnošolska ali   srednja strokovna oz. srednja poklicna izobrazba 

-          zanesljivost, prilagodljivost, vztrajnost, natančnost, ažurnost

 

Ponujamo:

-          zaposlitev za določen čas 3 mesece

-          neenakomerna razporeditev delovnega časa

-      večizmensko delo

 

Prijave z življenjepisom in dokazili o izobrazbi pričakujemo na naš elektronski naslov:info@segrap.si ali na naslov podjetja: SEGRAP d.o.o, Glavni trg 13; 9240 Ljutomer, s pripisom Vzdrževalec- M.

Rok prijave: 3 dni

 

 

 

 

Datum: 24.5.2017

Zaposlimo Sobarico/čistilko - Ž

Kraj opravljanja dela: Bioterme Mala Nedelja

Delovne naloge:

·       čiščenje in pospravljanje ter urejanje hotelskih sob, hodnikov, konferenčnih dvoran, poslovnih prostorov, sanitarij in drugih skupnih  prostorov,

·       čiščenje in vzdrževanje čistoče v garderobah,

·       čiščenje in vzdrževanje čistoče pri tuših,

·       čiščenje in vzdrževanje higiene v sanitarijah,

·       čiščenje poslovnih prostorov,

·       čiščenje prostorov wellnessa,

·       skrb za pranje in likanje perila,

·       skrb za evidenco porabe v minibarih in posredovanje porabe recepciji,

·       pobiranje smeti na parkirišču pred hotelom,

·       pobiranje smeti pred vhodom hotela,

·       skrb za brezhibno čistočo vhoda hotela,

·       pometanje tlakovanih površin,

·       zalivanje rož v termalnem parku in hotelu,

·       urejanje cvetočih gredic,

·       praznjenje košev,

·       pobiranje smeti,

·       pomoč pri čiščenju bazenov,

·       vzdrževanje čistoče ob bazenih,

·       sodelovanje na delovnih sestankih, ki jih organizira nadrejeni,

·       opravljanje dela in naloge, ki jih določa sprejeti sistem vodenja kakovosti,

·       izvaja naloge po navodili nadrejenega,

 

·       izvaja dela po navodilih direktorja, dela, ki jih določajo sprejeti sklepi ali sklepi s strani direktorja ali kolegija družbe.

 Pričakujemo:

-          osnovnošolsko, poklicno ali srednješolsko izobrazbo

-          zanesljivost, prilagodljivost, vztrajnost, natančnost, ažurnost.

 

Ponujamo:

-          zaposlitev za določen čas 3 mesece

-          neenakomerna razporeditev delovnega časa

-          večizmensko  delo

 

Prijave z življenjepisom in dokazili o izobrazbi pričakujemo na naš elektronski naslov: info@segrap.si ali na naslov podjetja: SEGRAP D.O.O. Glavni trg 13; 9240 Ljutomer, s pripisom sobarica/čistilka.

Rok prijave:3 dni